null

СИДП ДП - Шумен

СИДП ДП - Шумен

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. „Петра“ N: 1 ет. 2
Офис Варна: Адрес; гр. Варна, ул. ``Сан Стефано`` №15
Работно време:
понеделник - петък
08.30 - 12.00; 13.00 - 17.30
Сайт: www.sidp.bg
Телефон/Факс: 054/ 833-123
Email: office@sidp.bg

ДЛС „Паламара“

ДЛС „Паламара“

Адрес: с. Венец, ПК 9751, ул. „Кирил и Методий“ N: 17
Телефон: 05343 / 21-06
Електронна поща: dls.palamara@dpshumen.bg

ДЛС „Балчик“

ДЛС „Балчик“

Адрес: гр. Балчик, ПК 9600, ул. „Черно море“ № 9
Телефон: 0579/ 73-223
Факс: 0579/ 72-039
Email: dls.balchik@dpshumen.bg

ДГС „Върбица“

ДГС „Върбица“

Адрес: гр. Върбица, ПK 9870, ул. “Септ.въстание” №133
Телефон: 05391/ 21-06
Email: dgs.varbitca@dpshumen.bg

ДГС „Варна“

ДГС „Варна“

Адрес: гр. Варна, ПК 9000, ул. “Радко Димитриев” 10
Телефон: 052/600 013
Email: dgs.varna@dpshumen.bg

ДГС „Провадия“

ДГС „Провадия“

Адрес: гр. Провадия, ПК 9200, кв. Север
Телефон/Факс: 0518/ 42-170
Email: dgs.provadia@dpshumen.bg

ДГС „Търговище“

ДГС „Търговище“

Адрес: гр. Търговище, ПК 7700, бул. “Цар Освободител“ № 22
Телефон/Факс: 0601/ 648-50
Email: dgs.targovishte@dpshumen.bg

ДЛС „Черни Лом“

ДЛС „Черни Лом“

Адрес: гр. Попово, ПК 7800, бул. „М. Маджаров“№ 68
Телефон: 0608/ 42-047
Факс: 0608/ 44-105
Email: dls.cherni_lom@dpshumen.bg

ДЛС „Тервел“

ДЛС „Тервел“

Адрес: гр. Тервел, ПК 9450, ул.“Кирил и Методий“ №10
Телефон: 05751/ 22-71
Факс: 05751/ 20-24
Email: dgs.tervel@dpshumen.bg

ДГС „Смядово“

ДГС „Смядово“

Адрес: гр. Смядово, ПK 9820, ул. “Ришки проход” № 2
Телефон/Факс: 05351/ 22-80
Email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg

ДГС „Цонево“

ДГС „Цонево“

Адрес: с. Цонево, ул. „Христо Трендафилов“ 54, ПК 9261, общ. Дългопол, обл. Варна
тел. 0517 / 2 72 32
Emal: dgs.conevo@dpshumen.bg

ДГС „Добрич“

ДГС „Добрич“

Адрес: гр. Добрич, ПК 9300, ул. “Марин Дринов” № 5
Телефон: 058/ 60-06-78
Факс: 058/ 60-06-58
Email: dgs.dobritch@dpshumen.bg

ДГС „Омуртаг“

ДГС „Омуртаг“

Адрес: гр. Омуртаг, ПК 7900, ул. “Георги С. Раковски“ № 21
Телефон: 0605/ 6-21-54
Факс: 0605/ 6-35-81
Email: dgs.omurtag@dpshumen.bg

ДЛС „Шерба“

ДЛС „Шерба“

Адрес:
с. Горен Чифлик, ПК 9100, ул. „Шерба“ № 7
Адрес за кореспонденция
с. Старо Оряхово, обл. Варна, ул. „Дунав“ № 8, пк 9110
Телефон: 05141/23 58
Email:dls.sherba@dpshumen.bg

ДГС „Преслав“

ДГС „Преслав“

Адрес: гр. Велики Преслав, ПK 9850, ул. “Симеон Велики” № 10
тел. 0538 / 4 21 06
Email: dgs.preslav@dpshumen.bg

ДГС „Шумен“

ДГС „Шумен“

Адрес: гр. Шумен, ПK 9700,
ул. „Петра“ N: 1 ет. 5
Телефон/Факс: 054/ 800-464
Email: dgs.shumen@dpshumen.bg

ДГС „Суворово“

ДГС „Суворово“

Адрес: гр. Суворово, ПК 9170, бул.” Възраждане” № 38
Телефон: 05153/ 20-90
Факс: 05153/ 20-57
Email: dgs.suvorovo@dpshumen.bg

ДГС „Генерал Тошево“

ДГС „Генерал Тошево“

Адрес: гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. “3-ти март“ № 42
Телефон: 05731/ 21-05
Факс: 05731/ 21-90
Email: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg

ДГС „Нови пазар“

ДГС „Нови пазар“

Адрес: гр. Нови пазар, ПК 9900, ул. “Цар Освободител“ № 44
Телефон: 0537 22 000
Email: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg