ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКУПУВАНЕ НА
ИМОТИ – ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ