АРХИВ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКУПУВАНЕ НА
ИМОТИ – ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ